Zwroty i reklamacje

PRAWO OSTĄPIENIA OD UMOWY (Zwrot towaru)

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa pnk.sklep.pl jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
 1. W przypadku zwrotu towaru, Klient odsyła towar na swój koszt na adres korespondencyjny pnk.sklep.pl, nie później niż 7 dni od poinformowania pnk.sklep.pl o chęci zwrotu towaru.
 2. Zwrot należności zostanie dokonany nie później niż 14 dni od otrzymania informacji o chęci zwrotu towaru, w taki sam sposób, w jaki towar został opłacony.
 3. pnk.sklep.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

– zamówień personalizowanych i szytych na miarę;

– rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia [np. określone produkty spożywcze];

– rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [np. niektóre towary medyczne, kosmetyki];

Reklamacje

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z tytułu rękojmi w ciągu roku od wydania.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. Odstąpić od umowy,
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. Żądać usunięcia wady,
 3. Nie można złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny lub żądać odstąpienia od umowy, jeśli towar był już wymieniany lub naprawiany.
 4. Istnieje możliwość reklamacji lub zwrotu tylko części zakupionych towarów.
 5. W celu złożenia Reklamacji Towaru, Klient dostarczy na swój koszt wadliwy TOWAR na adres korespondencyjny wskazany w „kontakt i dane firmy”, wraz z dopiskiem „Reklamacja”. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 6. Przed wysłaniem wadliwego Towaru, Klient zgłosi reklamację mailowo lub na piśmie załączając formularz reklamacyjny.
 7. pnk.sklep.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego towaru.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pnk.sklep.pl wymieni towar na nowy, naprawi wadę lub zwróci należność za towar.
 9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klient zostanie poinformowany mailowo, na adres podany przy składaniu zamówienia, a towar  odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży jest możliwe wyłącznie w przypadku wady istotnej.